16 Ιουλίου 2015

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στην δημοτική κοινότητα Μαντουδίου, την Τρίτη 21η Ιουλίου 2015,ώρα 18.30 , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Αίτηση κας Βρυσιώτη Ρένας-Μαρία του Ανδρέα περί έκδοσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(ρυμουλκούμενης καντίνας)τύπο Β΄ (Εισηγητής:Κατσούρας Δημήτριος,Αντιδήμαρχος)

 1. Απόφαση  αρίθμ. 28/2015 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συμψηφισμοί οφειλών» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Χαρακτηρισμός Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ως δεικτικών έκδοσης εντάλματος προπληρωμής(Εισηγητής: Κατσούρας Δημήτριος,Αντιδήμαρχος)

 1. Η αρίθμ. 67/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015» (Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Αίτηση διαγραφής νηπίου από το παιδικό Σταθμό Μαντουδίου (Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ)

 1. Κατανομή ΣΑΤΑ  για πληρωμή έργου «Κατασκευή τεχνικών αποστράγγισης οικισμού Κεράμειας» (Εισηγητής : Γερογιάννης Γεώργιος )

 1. Έγκριση μελέτης, έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ» και αίτηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (Εισηγητής : Γερογιάννης Γεώργιος)

 1. Πρόγραμμα Εορτασμού Τοπικής Θρησκευτικής Εορτής δημοτικής κοινότητας Λίμνης (Εισηγητής:Κατσούρας Δημήτριος,Αντιδήμαρχος)

 1. Περί διενέργειας εμποροπανήγυρης στα πλαίσια τοπικής θρησκευτικής εορτής α)στην δημοτική κοινότητα Λίμνης και β)στην δημοτική κοινότητα Μαντουδίου  (Εισηγητής: Κατσούρας Δημήτριος και Χαλιούλιας Ιωάννης)

 1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ζυγούρη Παναγιώτη του Κων/νου για την παράσταση του ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 για την υποστήριξη της από 26/2015 προσφυγής του Δήμου για την ακύρωση της με αρίθμ.952/55923/14-4-2015 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Έγκριση δαπάνης για «ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ στην τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου» (Εισηγητής:Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

 1. Πρόγραμμα Εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2015» (Εισηγητής:Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

 1. Αίτηση δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αλατζά Ευαγγέλου, Αρβανίτη Παναγιώτη, Βούλγαρη Αναστασίου-Δανέλη Ιωάννη, Σκομπρή Νικολάου και Τάρλα Κυριάκου για συζήτηση θεμάτων  α)Ενοίκια που οφείλονται από ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ για χρήση δημοτικού χώρου στο Κυμάσι β)Ιδιοκτησιακό καθεστώς  δημοτικής έκτασης 37 στρεμμάτων στο Κυμάσι (Εισηγητής: Αρβανίτης Παναγιώτης)

 1. Αίτηση κ. Λιαγκάκη Ευσταθίου και Γεωργατζή Ευαγγέλου περί εφαρμογής της 110/2013 απόφασης δημοτικού συμβουλίου ,για απαλλαγή των κατοίκων της Κηρίνθου από τα τέλη ύδρευσης για όσο διάστημα το νερό είναι ακατάλληλο.(Εισηγητής: Λιαγκάκης Ευστάθιος)

 1. Αίτηση κ. Στεργίου Ιωάννη για ενημέρωση όσο αφορά τις εργασίες περίφραξης του χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Μαντουδίου (Εισηγητής:Στεργίου Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Κουκουρίκος Ηλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.