23 Φεβρουαρίου 2017

Καταγγελίες Δημόπουλου -απάντηση της Δημάρχου, στην Ιστιαία

Η επιστολή ανεξαρτοποίησης του Β.Δημόπουλου

« ΑΝΕΞΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ»

Κυρία Πρόεδρε,
Με την παρούσα θέλω να Σας υποβάλω δήλωση ανεξαρτοποίησης μου, από το συνδυασμό της δημοτικής πλειοψηφΐας.
Έπειτα από δυόμισι χρόνια όπου ασκούμε διοίκηση στο Δήμο Ιστιαϊας - Αιδηψού και ενώ 0α έπρεπε να έχουμε ως πυξίδα και οδηγό το συμβόλαιο που υπογράψαμε με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας έδωσαν την λαϊκή εντολή, βρίσκομαι στην πολύ δύσκολη θέση να πρέπει να ακολουθήσω το
δρόμο μου υποδεικνύουν οι ανθρώπινες και πολιτικές μου αρχές με σεβασμό στη mncpo των συμπολιτών μου, που με έστειλαν νια πέμπτη συνεχή φορά στο δημοτικό συμβούλιο.
Πίστεψα ότι θα έπρεπε να πορεύομαι με γνώμονα τη διαφάνεια στις διαδικασίες, την ανιδιοτέλεια στις πράξεις μας και με βασική και αταλάντευτη θέση την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών.
Προσπάθησα έτσι όλο αυτό το διάστημα με τρόπο δημοκρατικό και πάντοτε εντός των κανόνων λειτουργίας της αυτοδιοίκησης να προσιατεύσω τόσο την ίδια τη Δήμαρχο αλλά κυρίως το κύρος του ιδίου του θεομού.
Μάταια όμως, μιας και τα φαινόμενα οικογενειοκρατίας, νεποτισμού, φαβοριτισμού, αδιαφάνειας, έλλειψης γνώσης του αντικειμένου και οργάνωσης, υπερίσχυσαν των αρχών και των προσθέσεων που προβάλαμε στους συμπολίτες μας, εξαπατώντας τους τελικά.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να είμαστε στο στόχο της Δικαιοσύνης που διερευνά, πιθανές ποινικές και άλλες ευθύνες νια τουλάχιστον δέκα υποθέσεις διαχείρισης και λειτουρνίας του Δήμου και των διαδικασιών.
Είμαι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να διαχωρίσω από οήμιερα τη θέση μου και να υπερασπιστώ τις αρχές και τις θέσης μου για το θεσμό ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Εύχομαι τελικά για εσάς κυρία Δήμαρχε, αλλά πρωτίστως για τον τόπο, να είναι ο δικός σας δρόμος αυτός που θα οδηγήσει το Δήμο σε καλύτερες μέρες, γιατί έως σήμερα οι καλύτερες μέρες ήρθαν από κάθε άποιυη νια τους ουννενείς, τους κουμπάρους και τους φίλους σας.
ΙΣΤΙΑΙΑ 22-02-2017 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η απάντηση της Δημάρχου 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. Β. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάζοντας το κείμενο της αίτησης ανεξαρτητοποίησής, που υπέβαλε ο κ. Β. Δημόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιστιαίας-Αιδηψού, ως Δήμαρχος και ως επικεφαλής της παράταξης με την οποία εξελέγη, αισθάνομαι την υποχ-ρέωση να του εκφέρω, ως απάντηση, τις ταπεινές μου απόψεις. 
Εν πρώτοις όμως τον ευχαριστώ, αφενός για τις ευχές προς το πρόσωπό μου περί «καλής συνέχειας» εν τη απουσία του, αφετέρου για την μέχρι σήμε-ρα «ανιδιοτελή» συμμετοχή του στο κοινωνικό έργο, το οποίο σχεδιάσαμε να παράσχουμε στην Τοπική Κοινωνία, ως Δημοτική Αρχή. Και πράγματι εντελώς ανιδιοτελώς ο κ. Δημόπουλος, άρχισε να μας αντιπολιτεύεται εκ των έσω από την πρώτη κιόλας στιγμή, μόλις διαπίστωσε ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι προσωπικές του φιλοδοξίες.  
 Τον ευχαριστώ επίσης για τις πολιτικές του νουθεσίες και επισημάνσεις των αιτίων, για τα οποία κατέστη πολιτικός μας αντίπαλος, δραστηριότερος μάλιστα παντός άλλου. Ως προς αυτό βέβαια δεν χρειάζονται διευκρινήσεις, αφού είναι γνωστή στους περισσότερους η τακτική του κ. Δημόπουλου να ε-πιλέγει πολιτικούς συντρόφους με μόνη πρόθεση την ανάδειξη της πολιτικής του μοναξιάς, μέσω μιας στείρας αντιλογίας και αντικοινωνικής τυπολατρίας.
Κατόπιν αυτού βέβαια δεν με ξενίζει ο καταιγισμός κατηγοριών, εκ μέρους του κ. Δημόπουλου, ο οποίος μάλιστα στην προσπάθεια του να εντυπωσιάσει εαυτόν και αλλήλους, υποτιμά τη νοημοσύνη του κοινού, χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις της ίδιας σημασίας, προκειμένου να επαυξήσει τους χα-ρακτηρισμούς του εις βάρος μου. Του θυμίζω λοιπόν πως οι λέξεις «οικογενε-ιοκρατία», «νεποτισμός» και «φαβοριτισμός»  έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια έννοια.   
Εν τούτοις και χωρίς πρόθεση να αμφισβητήσω την Παιδεία και την Πολιτι-κή Εμπειρία του κ. Δημόπουλου, του ζητώ να μου αναγνωρίσει το στοιχειώδες δικαίωμα να διατηρώ κι εγώ κάποιες απόψεις, ενδεχομένως διαφορετικές από τις δικές του. Παρεμπιπτόντως δε του υπενθυμίζω, ότι ως Δήμαρχος διατηρώ το δικαίωμα της επιλογής των συνεργατών μου με τα δικά μου κριτήρια. Νομι-μοποιούμαι επίσης να τους τοποθετώ σε θέσεις, στις οποίες, κατά την γνώμη μου, μπορούν να προσφέρουν εποικοδομητικό έργο και Υπηρεσίες προς τον Δήμο και τους Δημότες. Του θυμίζω ωστόσο ότι παρά τα δικαιώματά μου, ου-δέποτε ενήργησα αυθαίρετα και χωρίς να ενημερώσω δημοκρατικά τους συμ-βούλους της παράταξής μας. Του επισημαίνω επίσης πως επιτυχία μου ή η αποτυχία μου στον διοικητικό τομέα θα φανεί στον τελικό απολογισμό του έρ-γου της παρούσας Δημοτικής Αρχής και θα κριθεί συνολικά από την Τοπική Κοινωνία και όχι από μεμονωμένα πρόσωπα, που ως μοναδικό τους σκοπό έχουν την προσωπική προβολή και ανάδειξη. 
Τέλος θα επιθυμούσα να ενημερώσω τόσο τον κ. Δημόπουλο όσο και τους πρόσκαιρους συνοδοιπόρους του, πως για μένα και τους συνεργάτες μου το Κοινωνικό Συμφέρον προέχει από κάθε σκοπιμότητα, εξονυχιστική τυπολατρία ή υποκριτικές επικλήσεις οικολογικών ευαισθησιών στα πλαίσια της νομι-μότητας. Στην δύσκολη αυτή προσπάθεια, υπό το δεδομένο μάλιστα των δύσκολων κοινωνικών συνθηκών της εποχής μας, είναι φυσικό να γινόμαστε ευάλωτοι στην πολεμική όσων αρέσκονται να διυλίζουν τον κώνωπα και να καταπίνουν την κάμηλο. Σε αυτούς δηλαδή που με στόχο εμένα και την παρο-ύσα Δημοτική Αρχή, έχουν κηρύξει τον πόλεμο και κατά των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας. 
Επί του θέματος αυτού επιφυλάσσομαι πολύ σύντομα να δώσω αναλυτικές  και τεκμηριωμένες εξηγήσεις, έτσι ώστε όλοι αυτοί που εν ονόματι μιας κακώς νοούμενης «πολιτικής» αδιαφορούν για την πάσχουσα τοπική κοινωνία, να τεθούν οριστικά στο περιθώριο της κοινωνικής συνείδησης.
Όσο για τον κ. Δημόπουλο του εύχομαι να συνεχίσει την μοναχική πολιτική του πορεία, περιχαρακωμένος από το κύρος και τη βαρύτητά του, για τα οποία συνηθίζει να αυτοδιαφημίζεται. 

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Λίνα Ευσταθίου - Σπανού

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.