κατάληψη στο Δήμο

Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αντιδρώντας στις μνημονιακές απολύσεις,
έχουν καταλάβει τα δημοτικά κτίρια.
Η επιτυχία των κινητοποιήσεών τους σημαίνει και γενικότερη επιτυχία
για τους αγώνες ενάντια στη μιζέρια που μας βάζουν.
Είμαστε μαζί τους!

Σχόλια