9 Ιανουαρίου 2017

Ούτε τη Τρίτη 10/1 θα λειτουργήσουν τα σχολεία


Με απόφαση του αντιδημάρχου Δημήτρη Κατσούρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της περιοχής και τη Τρίτη 10 Ιανουαρίου.
Η απόφαση είναι η παρακάτω:
«Διακοπή μαθημάτων σχολικών μονάδων Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
Αριθμ. 13/2017
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Έχοντας υπόψη:
1. άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 94 του Ν.3852/2010
2. Την παρ.1 του άρθρου 282 & την παρ.27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
4. Την υπ’ αριθμ. 1088/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
5. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονος παγετός και κατά τόπο χιονόπτωση) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διακοπή των μαθημάτων για την Τρίτη 10/01/2017 όλων των σχολικών μονάδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονος παγετός και κατά τόπο χιονόπτωση) και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.

Ο Δήμαρχος 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
α/α
Δημήτριος Κατσούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.