23 Φεβρουαρίου 2016

Παζάρας: για το θέμα του προϋπολογισμού

  

 Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που έγινε στις 22 Φεβρουαρίου του 2016, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παζάρας για το θέμα του προϋπολογισμού, είπε στο σώμα τα εξής:

   Κύριε Πρόεδρε
   Συνεδριάζουμε σήμερα προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε την έγκριση του προϋπολογισμού, για πρώτη φορά με ενσωματωμένο και εγκεκριμένο σε αυτόν το τεχνικό πρόγραμμα.
   Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, μας ερχόταν για συζήτηση και έγκριση ο προϋπολογισμός με ενσωματωμένο τεχνικό πρόγραμμα, χωρίς όμως αυτό να έχει εγκριθεί.

   Τις απόψεις της Δημοτικής Παράταξης «με λογισμό και με όνειρο», στην οποία είμαι επικεφαλής, τις εκφράσαμε και τεκμηριώσαμε, τόσο εγώ, όσο και ο Δημήτρης Αλεξίου, στις προηγούμενες εννέα και τρεις συνεδριάσεις που έγιναν για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό αντίστοιχα..    
   Απόψεις, που εκτός από εμάς, εξέφρασαν η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης και Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος Αντιπολίτευσης.
   Κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και θα σταθώ, μοναχά σε δύο έγγραφα, που είναι μεταγενέστερα από την ημερομηνία της τελευταίας μας συνεδρίασης του 2015.
   Στέκομαι  σε αυτά τα δύο έγγραφα, γιατί με αυτά μπορεί να πεισθεί και η μειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης , η οποία είχε διαφορετική άποψη.
   Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες, το Δήμαρχο, εσάς κ. Πρόεδρε και το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να επιδοθεί στους Δημοτικούς Συμβούλους.
   Έχει αριθμό πρωτοκόλλου 4304/234351/21-12-2015.Είναι υπογεγραμμένο, με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού νομού Ευβοίας.
Αναφέρει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο κατά λέξη τα εξής: «Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου, χωρίς να έχει προηγηθεί ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, διότι η εν λόγω διαδικασία δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
     Πρωτοκολλήθηκε το έγγραφο αυτό στο Δήμο μας στις 22 Δεκεμβρίου. Με ανακοίνωσή μου, η οποία δημοσιεύθηκε στη «βόρεια Εύβοια» τη μεθεπόμενη ημέρα, καλούσα το Δήμαρχο, επειδή δεν μας περισσεύει χρόνος, να ζητήσει χωρίς καθυστέρηση συνεδριάσεις δύο Δημοτικών Συμβουλίων με θέματα τα εξής:
Για μεν την πρώτη συνεδρίαση το θέμα θα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα, για δε τη δεύτερη συνεδρίαση το θέμα θα ήταν ο προϋπολογισμός.
Δεν εισακούσθηκα.
   Κάνω ερώτηση κ. Πρόεδρε στο Σώμα.
-                     Ποια τα αποτελέσματα της μη έγκρισης του προϋπολογισμού μέσα στο 2015;
-                     Η απάντηση για το ποια είναι τα αποτελέσματα κ. Πρόεδρε, δίνεται από το δεύτερο έγγραφο που σας ανέφερα πριν.  
   Αυτό έχει αποδέκτες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα σε παρένθεση αναφέρονται τα γραφεία των Δημάρχων και Περιφερειαρχών.
   Έχει αριθμό πρωτοκόλλου 1467/18 Ιανουαρίου 2016 και υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και προσέξτε εδώ κ. Πρόεδρε, και για την πληρωμή μόνο συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών».
   Να διευκρινίσω ότι στις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών ανήκουν δαπάνες λειτουργίας των Δήμων (φως, νερό, τηλέφωνα κλπ), δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου , αλλά και δαπάνες της δικής σας μισθοδοσίας κ. Πρόεδρε καθώς και του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.
   Αυτός είναι ο λόγος αγαπητέ Γιάννη, που δεν πληρώθηκαν τα τιμολόγιά σου από το Δήμο. Ο Γιάννης είναι συνδημότης μας, που συναντηθήκαμε στα Γραφεία του Δήμου. Είχε πάει εκεί, για να μάθει τους λόγους που δεν πληρώθηκαν όλα τα τιμολόγια που είχε κόψει στο Δήμο και πότε θα πληρωθούν τα υπόλοιπα.
κ. Πρόεδρε,
   Τεχνικό πρόγραμμα για συζήτηση και έγκριση θα υπάρξει και το 2016 για το 2017. Μιλάω για τεχνικό πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι η καρδιά του προϋπολογισμού, και αν αυτό ψηφισθεί, θα ψηφισθεί και ο προϋπολογισμός.
   Για να ψηφισθεί όμως το τεχνικό πρόγραμμα, η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου μας, η οποία το καταρτίζει και το εισηγείται, θα πρέπει να πάρει υπόψη της, τουλάχιστον τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων της Συμπολίτευσης.  
   Αν δεν συμβεί αυτό, να είστε σίγουρος κ. Πρόεδρε, ότι θα έχουμε μία από τα ίδια, ίσως και χειρότερα.
   Τελειώνοντας θα ήθελα να μου απαντηθεί, αν στα έξοδα του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνεται  χρηματικό ποσό για συμμετοχή του Δήμου μας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας. Αν συμβαίνει αυτό, δεν θα ψηφίσω αυτή τη δαπάνη.
   Ψηφίζω τον προϋπολογισμό.

   Σας ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.