29 Φεβρουαρίου 2016

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 ,ώρα 17.30 , ύστερα από το ΔΥ 26/2/2016 έγγραφο αίτημα του κ. Δημάρχου (με το οποίο ζητάει την συζήτηση των θεμάτων με αριθμό 1,3,5,6 όπως κατά σειρά
αναφέρονται στην πρόσκληση), προκειμένου να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα :
  1. Εκθέσεις Λύσεις και Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου –Μαντουδίου-Λίμνης –Αγίας Άννας (Δ.Κ.Ε.Δ.Μ.Λ.ΑΓ.ΑΝ) και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού & Ανάπτυξης Λίμνης (ΔΕΠΑΛ)
Εισηγητής : κ. Χρήστος Καλυβιώτης ,Δήμαρχος
  2. Ενημέρωση περί λειτουργίας Δημοτικού παιδικού Σταθμού Λίμνης
  3.Δωρεάν παραχώρηση δημοτικών κτιρίων για την στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης & Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου
Εισηγητής : Χρήστος Καλυβιώτης ,Δήμαρχος
  4.Έγκριση της αρίθμ. 164/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Γ΄τριμήνου έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»
Εισηγητής : Χρήστος Καλυβιώτης ,Δήμαρχος
  5.Έγκριση της αρίθμ. 13/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»
Εισηγητής : Χρήστος Καλυβιώτης ,Δήμαρχος
  6.Έγκριση της με αριθμ. 3/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ε.ΠΟ.ΖΩ στους τομείς αρμοδιότητας της για το έτος 2015»
Εισηγητής : Χρήστος Καλυβιώτης ,Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Χατζής Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.