Νέα οργανογράμματα στα υπουργεία


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Μέχρι τα τέλη του μήνα, το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου, αναμένεται να έχουν παρουσιαστεί νέες δομές για τα υπουργεία.
Τα νέα οργανογράμματα θα μειώσουν τις δομές τους ακόμα και σε ποσοστό 50%, σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μπούσουλας για όλα τα υπουργεία θα είναι το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το νέο οργανόγραμμα του συγκεκριμένου υπουργείου έχει πάρει, ήδη, το ‹‹πράσινο φως›› από το κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
Η αναδιοργάνωση, σύμφωνα με όσα έχουν σχεδιαστεί, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των οργανικών μονάδων της κεντρικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα σε ποσοστό 50% σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, 57% σε επίπεδο διευθύνσεων και 47% σε επίπεδο τμημάτων.
Η αναδιοργάνωση των δομών θα επιφέρει άμεση εξοικονόμηση σε ποσοστό που αναμένεται να αγγίξει το 15%, κυρίως από μειώσεις στις δαπάνες για την κτιριακή υποδομή, στις λειτουργικές δαπάνες και στη συντήρηση, αλλά και από μειώσεις των επιδομάτων θέσεων ευθύνης.


Σχόλια