16 Ιανουαρίου 2012

Συμεών Κεδίκογλου για τη νέα κατάσταση σχετικά με τις καισαρικές τομές και τον φυσιολογικό τοκετό

Ο βουλευτής είχε προωθήσει την ερώτηση και στο Υπουργείο Υγείας, από το οποίο αναμένει την απάντησή του σχετικά με τη λήψη μέτρων που θα μειώσουν το αυξημένο ποσοστό τοκετών με καισαρική τομή που παρατηρείται στην Ελλάδα, όταν δεν επιβάλλονται από λόγους υγείας, δεδομένου ότι επιβαρύνουν, εκτός από την Υγεία των μητέρων σε κάποιες περιπτώσεις, και το ΕΣΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σημαντικά περισσότερο.
Το δε Υπουργείο Εργασίας εξηγεί σχετικά:
«Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί καλύπτουν δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης στις ασφαλισμένες τους, σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) στα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αριθ. Υ4α/οικ.85649/27-7-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» με την οποία καθιερώθηκε, από 1-10-2011, νέα τιμολόγηση
«Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων» σε τιμές πακέτο με βάση τη μέση διάρκεια νοσηλείας, ανά κατηγορία ασθένειας για τους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και επανακαθορίζεται το Ημερήσιο Νοσήλιο κατά τομέα νοσηλείας.
    Ειδικότερα και όσον αφορά το νοσήλιο στην περίπτωση τοκετού, αυτό καθορίζεται ως εξής :
    α) για φυσιολογικό τοκετό, σε 872 € για 3 ημέρες νοσηλείας,
    β) για φυσιολογικό τοκετό με επέμβαση στο χειρουργείο χωρίς σοβαρές επιπλοκές-παθήσεις, σε 1175 € για 3 ημέρες νοσηλείας,
    γ) για φυσιολογικό τοκετό με επέμβαση στο χειρουργείο με σοβαρές επιπλοκές – παθήσεις, σε 1743 € για 4 ημέρες νοσηλείας,
    δ) για τοκετό με καισαρική τομή και χωρίς σοβαρές επιπλοκές-παθήσεις 1541 € για 4 ημέρες νοσηλείας
    ε) για τοκετό με καισαρική τομή με σοβαρές επιπλοκές-παθήσεις 2171 € για 7 ημέρες νοσηλείας.

    Όταν η νοσηλεία υπερβαίνει τις προαναφερόμενες ημέρες, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη για τις πρόσθετες ημέρες νοσηλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ4α/οικ.1320/10-2-1998 (Β,99) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση την αναπροσαρμογή του ημερήσιου ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου της αριθ. ΚΥΑ Υ4α/οικ.85649/27-7-2011 και στο πλαίσιο της νοσοκομειακής περίθαλψης.»


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

για να εμφανισθούν περιμένετε λίγες ώρες....
τα σχόλια ελέγχονται ως προς το υβριστικό, μη θεμιτό ή φασιστικό περιεχόμενο
ο καθένας είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο επειδή υπογράφει ηλεκτρονικά το σχόλιό του.