Το τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης- Αγίας Άννας
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι σύμφωνα με τον Δήμαρχο εκτελέστηκε το 23% του Τεχνικού Προγράμματος αφού δεν ήλθαν στους Δήμους τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί γι αυτό και σε πολλά σημεία είναι ίδιο με το περσινό
Αναλυτικά το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει ως εξής
:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

Σχόλια