η οικονομική κρίση και τα σχολεία του Δήμου

του ΠΒ
Σε συνεδρίαση της επιτροπής παιδείας,με τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου, που έγινε την Τετάρτη το βράδυ στο κτίριο Μελά
αναδείχθηκαν τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα των σχολείων.
Παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Στεργίου, οι Διευθυντές Γυμνασίων

και Λυκείων του Δήμου, ο Πρόεδρος του συλλόγου γονέων Νίκος Γεραλής,
εκ μέρους των μαθητών ο Νίκος Αγγελάκης και οι Δημήτρης Κατσούρας,
Αθηνά Μάθα και Κική Στέφου από τον Δήμο.
Η ελλειπής χρηματοδότηση, ο τρόπος κατανομής των περιορισμένων
κονδυλίων στα σχολεία και η νέα οικονομική διαχείρηση στο Καλλικρατικό
μοντέλο της σχολικής επιτροπής προβλημάτισαν τους παρισταμένους.
Η τεράστια γραφειοκρατία κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, ακόμα
και για μκρές αγορές στοιχειωδών υλικών γιά τις άμεσες ανάγκες των
σχολείων.
Επισημάνθηκαν ζητήματα για το άμεσο μέλλον (πετρέλαιο, ΚΤΕΛ κλπ) που
θα κάνουν ακόμα πιο επώδυνη την οικονομική κατάσταση των σχολείων της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
Αυτά τα ...αισιόδοξα και βλέπουμε...Σχόλια